• IT Caspersky Co.,Ltd

    IT Outsource IT Support ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์

         บริษัท ไอทีแคสเปอร์สกาย จำกัด  ให้บริการ IT Outsource IT Support วางระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี ค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท กรุงเทพ-สมุทรปราการ(แบริ่ง นิคมบางปู บางนา บางพลี แพรกษา ศรีนครินทร์ อื่นๆ)

         ให้บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource IT Support รายเดือน รายปี เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้ ท่านจะได้รับบริการมากมาย เช่น

    Windows

    บริการรายเดือนนี้เราจะลง Windows ให้กับลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่เครื่องนั้นๆ ต้องการลงใหม่

    Wifi

    ดูแลตรวจสอบระบบ Wifi ให้พร้อมใช้งานมากที่สุด

    Wifi

    ตรวจสอบดูแลคอมพิวเตอร์ และโน๊ตบุ๊คของท่านให้พร้อมใช้งานมากที่สุด

    Backup Server

    จัดทำระบบ Backup Server เพื่อให้เกืดความปลอดภัยกับข้อมูลของลูกค้ามากที่สุด

    Support

    มีทีมงาน คอยช่วย Remote Support ท่านระหว่างรายเดือน เกิดปัญหาการใช้งาน

    IT Caspersky

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามบริการของเราได้ที่  Mail : sales@old.it-caspersky.co.th , Tel : 0876973890

    เป็นบริการที่ช่วยบริษัทของลูกค้า แก้ปัญหาทางด้านทรัพยากรบุคคลทางด้าน ไอทีด้วยการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,วางระบบ network,วางระบบ wifi เพื่อให้ทีมงานของเราสามารถจัดการปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาในองค์กรท่านได้อย่างทันที และยังเป็นที่ปรึกษา ช่วยนำเสนอ Solution IT และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการปัญหาอย่างถาวร เพื่อให้ลูกค้าทำงานได้ไม่สะดุด