• IT Caspersky Co.,Ltd

    Active Directory

    รับวางระบบ Active Directory บน Windows Server 2016 , 2012

    วางระบบ Active Directory เพื่อง่ายต่อการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และยูสเซอร์ ง่ายต่อการกำหนดสิทธิ์ไฟล์แชร์ การใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลามีการเพิ่มผู้ใช้งานก็สามาระเพิ่มที่ Active Directory แล้วสามารถนำไป Login เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ก็สามารถใช้งานได้เลย และยังมีอื่นๆอีก

     

     

    รับวางระบบ Active Directory เริ่มต้น 5,000 บาท รับประกันงาน 3 เดือน สนใจติดต่อ โทร.0876973890 (M)